VÝHODY STRUKTUROVANÉ VODY

Důsledně strukturovaná voda

 

Výhody strukturované vody

 

Ve škole jsme se učili, že voda se vyskytuje ve třech skupenstvích - kapalném, plynném a pevném, v posledních letech věda objevila čtvrtou formu skupenství vody: Je to "super" stav vody: strukturovaný stav, který má úžasnou roli a vliv na naše tělo.

Každá kapka vody obsahuje miliardy molekul vody. Tyto molekuly však mohou být struktuárně neuspořádané, tj. "nekonzistentní", chaotické, nebo naopak molekuly vody mohou být struktuárně uspořádané v přesném, tj. "konzistentním" řádu.

V "nekonzistentním" stavu, kdy do sebe molekuly vody chaoticky narážejí, je nízká energetická hladina. Naopak v konzistentně strukturované vodě se energetická hladina vody zvyšuje.

Bylo zjištěno, že v přírodě se soudržná struktura vody vyvíjí třením o skály nebo kameny, s nimiž přichází do styku při svém přirozeném toku, stejně jako pramenitá voda.

Na úrovni lidského těla strukturuje vodu do souvislé formy v žilách a tepnách.

Teprve relativně nedávno bylo zjištěno, že vnitřní moudrost tohoto jevu má úžasný účinek vody, kterou tělo soudržně strukturuje v žilách a kapilárách. Na kvantové úrovni voda přijímá energii, aby se sama strukturovala. Na úrovni 13,36 elektrovoltů se tak molekuly vody uspořádávají do kapalné krystalické struktury a to tak, že mezi všemi molekulami vody vzniká konstantní rovnoměrná vzdálenost, což vede ke vzniku konzistentní vody.

Zvláštností konzistentní vody je, že začne stejným způsobem působit na nekonzistentní vodu v těle a ovlivňuje molekuly nekonzistenční vody, aby se uspořádaly konzistenčně.

Perleťový tvar vodních kapek svědčí o vysoké úrovni konzistenčně strukturované vody, při níž je napětí akumulované na povrchu vodní kapky energeticky vyšší.

"Nepřítelem" konzistenční struktury vody v našem těle je elektromagnetické záření z technických zařízení, stejně jako záporné ionty obsažené v těžkých kovech, pesticidech a podobných chemikáliích: ionty, které vyzařují, rozbíjejí stávající struktury, ničí vodu, a tím ji přivádějí do nekonzistenční podoby.

Vraťme se však k účinkům konzistenční vody na naše tělo.

Zatím byly objeveny 3 úžasné věci a budoucí výzkum pravděpodobně zjistí ještě více. 1) Lepší komunikace mezi buňkami v lidském těle. 2) Lepší krevní oběh a 3) Vytvoření ochranného štítu kolem buněk.

Chaoticky strukturované molekuly v nekonzistenční vodě se neustále srážejí a vytvářejí interferenční šum, který se překrývá s ostatními buněčnými frekvencemi a narušuje buněčnou komunikaci.

Kdyby byla veškerá voda v našem těle zcela nekonzistenční, pak by tepelný šum způsobený nekonzistenčními molekulami vody byl tak velký, že by nemohla probíhat žádná komunikace mezi mozkem a buňkami. Výsledkem by bylo, jako jeden z příkladů, že by se nemohly přenášet signály o uzdravení buněk, což by přímo vedlo k jejich předčasnému stárnutí.

Čím zdravější tělo je, nebo čím zdravější chce zůstat, tím více bude vytvářet - nebo potřebovat - stálý příjem vody. Čím vyšší je podíl nekonzistenční vody v těle, tím více bude tělo trpět dysfunkcí a předčasným stárnutím.

Čím vyšší je tedy podíl konzistenční vody v těle, tím lepší je vnitrobuněčná komunikace, která mozku umožňuje koordinovat buněčnou aktivitu na neměnné frekvenci.

Pokud jde o lepší prokrvení, stačí si uvědomit, že krev se skládá z 50 % z čisté vody. Nejnovější výzkumy ukazují, že dobrý krevní oběh není dán pouze srdečním tepem, protože mechanicky a matematicky není možné, aby srdce přečerpávalo krev celou sítí žil a kapilár, které by se dohromady táhly na vzdálenost 100 000 km!

Nedávno objevenou odpověď odhaluje následující experiment: pokud se infračervené světlo vyzáří do hydrofobní trubice (podobné žilám a kapilárám) naplněné statickou konzistenční vodou, je vidět, že v této konzistenční vodě lze jako zázrakem detekovat pohyb oběhu!

Závěr je jednoduchý: naše žíly a kapiláry jsou jako hydrofobní trubice, v nichž - vyzařováním infračerveného světla ze slunce (světla, které samo o sobě obsahuje 50 % infračervených paprsků) - dochází k pohybu oběhu, k přeměně na mechanickou práci, která přispívá k cirkulaci krve.

Konečně, pokud jde o ochranný štít kolem buněk, účinek konzistenční vody je velkolepý. Je známo, že každá buňka je obklopena vodním prostředím, tzv. mimobuněčnou vodou. Bylo zjištěno, že pokud se tato mimobuněčná vodní vrstva skládá alespoň z 62 %  konzistenční vody, pak vytvoří kolem každé buňky štít, ochranný plášť.

Abychom tento proces pochopili, musíme jít o úroveň hlouběji. Je známo, že na atomové úrovni konzistenční voda uchovává 13 % svých vlastních elektronů v samostatném elektronovém obalu. Tento elektronový obal přispívá k vytváření povrchového napětí. Pokud je nyní elektromagnetické záření namířeno proti této konzistenční vodě, pak se nejprve setká s tímto elektronovým obalem a s největší pravděpodobností bude vychýleno nebo odraženo stínícím účinkem tohoto elektronového obalu. Tím je zároveň odstraněno možné riziko narušení buňky DNA.

Elektronový štít konzistenční vody hraje zásadní roli v imunitním systému těla: viry, kterými jsme neustále vystaveni, jsou vybaveny receptory, které se mohou spojit s buňkou, proniknout buněčnou membránou, napadnout buňku a množit se v ní. A teď pozor: pokud vrstva extracelulární vody, která obaluje každou buňku v těle, obsahuje alespoň 62 % konzistentní vody, pak je šance, že se virus úspěšně spojí s receptory buňky a napadne ji, nulová. Buňku prakticky brání ochranná vrstva konzistenční vody a útok viru na buňku je tak zmařen: silné vazby sítě atomů vodíku jsou silnější a hustší než pronikavá síla viru.

Tyto informace nám umožňují vnímat zázračnou sílu konzistenční vody a její vliv na naši fyzickou a duševní výkonnost.

Pití soudržné vody, přirozeně strukturované třením skal a kamenů - jako je voda přímo z pramene - se najednou nestává jen luxusem nebo módním výstřelkem, ale ukazuje se nám v novém světle a znovu potvrzuje postulát: "Příroda má vždycky pravdu."

Stejně jako všechny pramenité vody má i D'ORA ucelenou přírodní strukturu.

Stáčí se přímo u zdroje, přepravuje se v kartonových balení které ji chrání před světlem, aby se co nejvíce přiblížila stavu v okamžiku zachycení.

Pití vody D'ORA nabízí přirozený zážitek, pocit podobný tomu, jako když si u pramene vezmete vodu do dlaně a vychutnáte si VODU!

 

DISCLAIMER – ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Voda D`ORA nemůže být považována za univerzální lék, který léčí zdravotní problémy, protože neexistují schválené klinické studie, které by to potvrdily. Podle současné legislativy nelze tvrdit, že potravina léčí určitou nemoc, pokud to nepotvrzují schválené klinické studie.
Pokud mnoho lidí konzumující tuto vodu uvádí pro sebe příznivé účinky, samozřejmě tuto skutečnost nikdo nemůže zpochybnit.  To jsou tvrzení dotyčných lidí, nikoliv výrobce nebo distributor těchto produktů.
Tuto skutečnost však nelze zobecnit na všechny lidi setkávající se tím či oním zdravotním problémem a to, že někdo oznamuje účinky na své zdraví, není zárukou, že všichni lidé se stejným stavem mohou očekávat podobné nebo stejné účinky pro sebe.
Informacemi na těchto webových stránkách nemáme v úmyslu zasahovat do diagnostiky a léčebných postupů lékařů nebo jiných terapií ani jim radit. Poskytované informace mají za cíl zvýšit odpovědnost jednotlivce za jeho vlastní zdraví.

Záznamy nebyly nalezeny...