D’ORA PRO ZDRAVÍ

 

D'ORA pro KVALITNÍ HYDRATACI

                  

od oligominerálů po pH proti stárnutí

 

 

 

 


S rostoucí spotřebou balené vody v posledních letech jsme možná svědky rostoucího povědomí o důležitosti správné hydratace pro dobrý stav organismu.

Není však vždy snadné rozpoznat typ vody, který by nejlépe vyhovoval požadavkům každého z nás.

S cílem podpořit novou kulturu pití a podpořit stále informovanější výběr vody na základě její

chemicko-fyzikálních a organoleptických vlastností je D'ORA propagátorem projektu "Voda jako víno", který je důležitou iniciativou pro zvýšení povědomí spotřebitelů o uvědomělé spotřebě.

V mnoha vodách na trhu není snadné se zorientovat...

Jak najít cestu?

Červené světlo pro dusičnany, zelené světlo pro alkalické vody

"Co dělat" a "Nedělat" pro výběr nejvhodnější vody pro různé potřeby:

 

1. Dva litry vody denně, které se "popíjejí" jako dobré víno:

Voda je hlavní chemickou složkou našeho těla; pomáhá čistit životně důležité orgány od toxinů, přenáší živiny do buněk a reguluje tělesnou teplotu. Kolik jí však potřebujete vypít? Doporučuje se vypít alespoň 3 litry denně pro muže a 2 litry pro ženy, a to po malých doušcích, stejně jako dobrého vína.

A ještě jedna rada: skutečný luxus je vždy si dopřát kvalitu, jako je tomu v případě  D'ORA. Když se naučíte ocenit chuť a strukturu každé vody, bude každý doušek příjemnější.

Alespoň jednou za hodinu si dopřejte 5 minut relaxace.

 

2. Rozpuštěné pevné látky, průkaz totožnosti vody:

Tento parametr udávající obsah rozpuštěných minerálů po odpaření 1 litru vody při teplotě 180 stupňů, určuje jedinečný charakter vody nebo "terroir".

Na trhu jsou čtyři typy vod, které jsou klasifikovány podle obsahu rozpuštěných pevných látek: minimálně mineralizované, kde rozpuštěné pevné látky nepřesahují 50 mg/l; oligominerální s obsahem rozpuštěných pevných látek, nižší než 500 mg/l; středně mineralizované s rozpuštěnými pevnými látkami  mezi 500 a 1500 mg/l. A konečně existuje voda vysoce mineralizovaná, s obsahem rozpuštěných  pevných látek vyššími než 1500 mg/litr, která by se měla pít nejlépe pod lékařským dohledem.

Další tip: podle Mezinárodního řádu biologů lze za optimální považovat vody s nízkým obsahem minerálních látek, které mají zbytek rozpuštěných pevných látek  v rozmezí ± 200 až ± 300 mg/l. Vody, které nejsou ani příliš bohaté, ani příliš chudé na minerály. 

Zlatá a stříbrná voda D'ORA s obsahem 196 mg/l  rozpuštěných pevných látek představuje dokonalou rovnováhu minerálů a je proto ideální pitnou vodou.

 

3. pH:

PH je stupnice pro měření kyselosti nebo zásaditosti (alkality) roztoku a tedy i naší krve. Udržování vyváženého pH je pro naši pohodu zásadní.

V tomto ohledu mohou být skutečnými spojenci voda a zásadité potraviny, tj. potraviny s pH vyšším než 7 (kolem 8).

Zdravá strava spolu se správným životním stylem nám pomáhá cítit se lépe.

Alkalické potraviny a voda hrají důležitou roli v boji proti metabolické acidóze.

Alkalická voda může napomoci třeba ke snížení kazivost zubů u dětí.

Alkalická voda je užitečná při sportu, protože vede k lepším sportovním výkonům.

Dnes vidíme, že na dně potravinové pyramidy jsou pilíři našeho blahobytu voda a sport.

Spojovacím článkem mezi pH, vyváženou stravou a dobrou kondicí je metabolismus, což je soubor procesů, díky nimž je naše tělo schopno využít to, co přijme, k uspokojení svých životních potřeb. Udržování acidobazické rovnováhy je nezbytné pro správné fungování našeho metabolismu.

Voda D'ORA Gold & Silver s pH 8+ je voda s vynikající rovnováhou minerálů a přirozeně zásaditým pH, vhodná pro všechny věkové kategorie a životní styl.

 

4. Od dusičnanů po dusitany - prevence začíná vědomou konzumací:

Dusičnany, které jsou samy o sobě pro člověka neškodné, se mohou za určitých podmínek změnit na dusitany, které vazbou na hemoglobin, bílkovinu přenášející kyslík v krvi, snižují přenos kyslíku do tkání. Navíc schopnost dusitanů spojovat se s aminy- organickými sloučeninami, které se nacházejí především v bílkovinných potravinách, vytváří karcinogeny zvané nitrosaminy.

Ve vodě D'ORA Gold & Silver je koncentrace dusičnanů 4,5 mg na litr, což je desetkrát méně, než je zákonem povolená hodnota. Legislativa upravující minerální vody povoluje limit 45 mg/l a doporučuje hodnoty pod 10 mg/l pro děti a těhotné ženy. Z tohoto důvodu je voda D'ORA Gold & Silver ideální pro těhotné ženy i děti.

 

DISCLAIMER – ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Voda D`ORA nemůže být považována za univerzální lék, který léčí zdravotní problémy, protože neexistují schválené klinické studie, které by to potvrdily. Podle současné legislativy nelze tvrdit, že potravina léčí určitou nemoc, pokud to nepotvrzují schválené klinické studie.
Pokud mnoho lidí konzumující tuto vodu uvádí pro sebe příznivé účinky, samozřejmě tuto skutečnost nikdo nemůže zpochybnit.  To jsou tvrzení dotyčných lidí, nikoliv výrobce nebo distributor těchto produktů.
Tuto skutečnost však nelze zobecnit na všechny lidi setkávající se tím či oním zdravotním problémem a to, že někdo oznamuje účinky na své zdraví, není zárukou, že všichni lidé se stejným stavem mohou očekávat podobné nebo stejné účinky pro sebe.
Informacemi na těchto webových stránkách nemáme v úmyslu zasahovat do diagnostiky a léčebných postupů lékařů nebo jiných terapií ani jim radit. Poskytované informace mají za cíl zvýšit odpovědnost jednotlivce za jeho vlastní zdraví.

Záznamy nebyly nalezeny...