D-ORA A ALKALICKÁ ROVNOVÁHA

ALKALICKÁ ROVNOVÁHA
D'ORA a její "alkalické" umístění
 
pH (vodíkový potenciál) desetinný logaritmus znamének změněné aktivity vodíkových iontů v roztoku. Je mírou kyselosti nebo zásaditosti vody.
 
Od 0 do 7 kyselé prostředí
Od 7 do 14 v zásadité (bazické) prostředí
Pokud je pH 7, jsme v neutrálním prostředí.
D'ORA pro všechny, kteří se chtějí uzdravit díky zdravému životnímu stylu: kombinujte zdravou stravu - bohatou na zásadité potraviny, jako je ovoce, zelenina - s vodou D'ORA pH 8+, ke které přidejte co nejvíce pohybu v přírodě...
Voda je potravou, kterou naše tělo potřebuje nejvíce a která hraje zásadní roli pro naše zdraví. Není náhodou, že během svého života vypijeme množství vody odpovídající přibližně šestistému násobku naší tělesné hmotnosti; ne vždy však věnujeme dostatečnou pozornost kvalitě vody, kterou konzumujeme.
Jsme zvyklí ptát se na rozpuštěné pevné látky, přítomnost minerálů, sodíku nebo vápníku, ale téměř nikdy na hodnotu pH vody, která je přinejmenším stejně důležitá.
Znalost pH vody, kterou pijeme, je významná proto, abychom spolu s vyváženou stravou a zdravým životním stylem dosáhli dobré kondice. Všechny minerální a pramenité vody mají své vlastní pH, které se od sebe liší!
Ty s výrazně zásaditým pH jsou vzácné; z nich D'ORA vyniká svým složením a vysokým pH 8+.
D'ORA je cenným příspěvkem k naší pohodě, protože dokáže působit proti negativním účinkům na organismus způsobeným nevhodnými stravovacími návyky a často chaotickým životním stylem, významně tak zlepšuje pohodu.
Spojovacím článkem mezi pH, vyváženou stravou a dobrou kondicí je metabolismus, což je soubor procesů, díky nimž je naše tělo schopno využít to, co přijme, k uspokojení svých životních potřeb. Pro správné fungování metabolismu je nezbytné udržovat acidobazickou rovnováhu.
Nesmíme zapomínat, že všechny chemické reakce v našem těle probíhají v mírně zásaditém prostředí, což odpovídá pH v krvi mezi 7,35 a 7,45.
Proto podpora udržování této rovnováhy znamená zabránit vzniku určitého stupně metabolické alkalózy nebo acidózy a zabránit tomu, aby se tělo uchýlilo k odebírání minerálních látek z kostí za účelem obnovení správné acidobazické rovnováhy, což vede k oslabení kostí a časem ke zvýšení rizika osteoporózy a zlomenin kostí.
 
  • Pití zásadité minerální vody proto může tělu pomoci obnovit rovnováhu pH, kterou dnešní neuspořádaný život ohrožuje, protože snižuje nebezpečí  "nouzového režimu", který může oslabovat kosti. 
  • Podle studií o vlastnostech alkalických vod může navíc alkalická voda při zdravém životním stylu a vyvážené stravě pozitivně přispívat k:
  • alkalizaci krve a moči,  proti vzniku metabolické acidózy způsobené současným životním stylem.
  • snižení rizika osteoporózy a zlomenin kostí, zejména u starších osob;
  • hydrataci těla a zlepšení psychické a fyzické pohody.
Sport a alkalická voda
Při sportovní aktivitě vzniká kyselina mléčná, takže tělo musí tuto kyselinu neutralizovat, aby udrželo acidobazickou rovnováhu. Čím intenzivnější je svalová aktivita, tím více kyseliny mléčné vzniká.
Při fyzické aktivitě se zvyšuje srdeční frekvence, systolický tlak a srdeční výdej (množství krve přečerpané na jeden tep). Zvyšuje se průtok krve do srdce, svalů a kůže. Metabolismus se stává aktivnějším, ve svalech se tvoří CO2 a H+. Dýcháme rychleji a hlouběji, abychom zajistili kyslík potřebný pro tento rychlejší metabolismus.
Při intenzivní fyzické aktivitě se nakonec metabolismus našeho těla vyčerpá a začne využívat alternativní biochemické procesy, které kyslík nevyžadují. Při těchto procesech vzniká kyselina mléčná, která se dostává do krevního oběhu.
Nedávná studie uvádí, že šest běžců na střední vzdálenosti bylo hodnoceno za výchozích podmínek a po podání 300 mg bikarbonátu na kg tělesné hmotnosti od 2 hodin do 30 minut před závodem na 800 m.
Výsledkem této integrace bylo zvýšení pH krve a koncentrace bikarbonátu, přičemž výkon se zlepšil přibližně o 2,9 sekundy.
Deseti ženám bylo 90 minut před 60sekundovým maximálním zátěžovým testem podáno 300 mg bikarbonátu na kg tělesné hmotnosti rozpuštěného ve 400 ml vody. Výsledkem této suplementace bylo zvýšení pracovní kapacity v důsledku zvýšení extracelulárního vyrovnávacího systému.
Profesionální sportovci a špičkoví sportovní trenéři vědí, že nepatrné změny pH mohou mít zásadní vliv na celkové zdraví a výkonnost: pohodu, míru únavy, bolestivost, hmotnost, trénovanost a sportovní výkon.
Svaly pracují nejlépe v úzkém klidovém rozmezí pH, přičemž pH svalů se pohybuje kolem 6,9, zatímco arteriální krev má hodnotu kolem 7,4.
Při cvičení dochází při zvýšené spotřebě glykogenu na výrobu energie za nedostatku kyslíku k produkci kyseliny mléčné a CO2 (oxidu uhličitého), což snižuje pH svalu. Čím je cvičení agresivnější, tím rychleji se svaly překyselují, což vede k únavě, bolestivosti svalů a křečím (pokud současně dochází i ke ztrátě tekutin a minerálů).
Výše uvedené odborné texty editoval Dr. Alessandro Zanasi, hydrolog, národní prezident Asociace pro vodu ze zdrojů, řádný člen Mezinárodní vodní akademie v Oslu a ředitel Národního muzea minerálních vod.
Mezi jeho další publikace patří: "Balené minerální vody pro jejich lepší poznání", "Rozumné používání minerálních vod" a "Průvodce italskými balenými minerálními vodami".

 

D'ORA - Přirozeně alkalické pH 8+

D'ORA přírodně zásaditá voda je voda s vynikající rovnováhou minerálů a přirozeně zásaditým pH, vhodná pro všechny věkové kategorie a životní styl.
Udržování vyváženého pH pro naši pohodu je zásadní. V tomto ohledu mohou být voda a zásadité potraviny, tj. potraviny s pH vyšším než 7 (kolem 8), pravými spojenci.
Zdravá strava spolu se správným životním stylem nám pomáhá cítit se lépe. Alkalické potraviny a voda hrají důležitou roli v boji proti metabolické acidóze.
Alkalická voda může napomoci snížit kazivost zubů u dětí a je také užitečná při sportu, protože vede k lepším sportovním výkonům.
Dnes vidíme, že základem potravinové pyramidy jsou voda a sport.
 

DISCLAIMER – ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Voda D`ORA nemůže být považována za univerzální lék, který léčí zdravotní problémy, protože neexistují schválené klinické studie, které by to potvrdily. Podle současné legislativy nelze tvrdit, že potravina léčí určitou nemoc, pokud to nepotvrzují schválené klinické studie.
Pokud mnoho lidí konzumující tuto vodu uvádí pro sebe příznivé účinky, samozřejmě tuto skutečnost nikdo nemůže zpochybnit.  To jsou tvrzení dotyčných lidí, nikoliv výrobce nebo distributor těchto produktů.
Tuto skutečnost však nelze zobecnit na všechny lidi setkávající se tím či oním zdravotním problémem a to, že někdo oznamuje účinky na své zdraví, není zárukou, že všichni lidé se stejným stavem mohou očekávat podobné nebo stejné účinky pro sebe.
Informacemi na těchto webových stránkách nemáme v úmyslu zasahovat do diagnostiky a léčebných postupů lékařů nebo jiných terapií ani jim radit. Poskytované informace mají za cíl zvýšit odpovědnost jednotlivce za jeho vlastní zdraví.

Záznamy nebyly nalezeny...